Wat is reiki?

Kort gezegd is Reiki genezing door handoplegging. Reiki is geen religie of geloofsovertuiging. Je blijft altijd volkomen vrij.

Als je met Reiki wilt werken kan je eigen geloof je daarin juist versterken. Iedereen kan leren met Reiki kracht te werken. Een Reiki behandeling ondergaan geeft op zijn minst een diepe ontspanning. Door Reiki krijg je een soort oervertrouwen, een gevoel van veiligheid.

Over het ontstaan van Reiki zijn verschillende verhalen te lezen in diverse boeken. Zeker is dat Reiki altijd heeft bestaan, al heeft het niet altijd die naam gekregen. Denk maar aan Jezus en Boeddha die de genezing door handoplegging toepasten.

Mikao Usui

Mikao UsuiDe Japanse Dr. Mikao Usui was hier erg in geïnteresseerd en begon een zoektocht. Hij bestudeerde oude geschriften en reisde veel om de geheimen van heling door handoplegging te ontrafelen.
Ten slotte besloot hij 21 dagen door te brengen op de heilige berg Kuriyama. Daar legde hij 21 kleine steentjes voor zich neer waarvan hij er elke dag één wegschoof. Hij bracht de dagen door met mediteren, lezen in de heilige geschriften en het zingen van mantra’s.

Op de laatste dag, toen het nog tamelijk donker was, zag hij een helder licht op zich af komen. Het licht raakte hem midden op zijn voorhoofd. Hij voelde zich vol energie en daalde de berg af. In zijn haast stootte hij zijn teen. Hij legde zijn hand er op, het bloeden stopte en de pijn verdween. Dat was het eerste wonder.

Dr. Mikao Usui ontwikkelde toen de Usui Reiki Ryoho (Ryoho = systeem).

Zijn systeem is gebaseerd op de vijf Reiki principes:

  • Vandaag ben ik niet boos
  • Of geërgerd
  • Ben ik dankbaar
  • Verdien ik mijn brood eerlijk
  • Ben ik vriendelijk tegen iedereen

En de drie Reiki peilers:

  • Gassho, (meditatie)
  • Reiji (afstemming en intuïtie) en
  • Chiryo (behandeling).

Hoe werkt het reiki ?

Allereerst kun je Reiki gebruiken voor je eigen welzijn. Door af te stemmen op de Reiki kracht stroomt de energie via je handen in je lichaam. Leg je handen op een zere plek, of één hand op je hart en één hand op je buik om tot rust te komen (werk goed om in slaap te komen).

Wanneer je een ander wilt helpen met Reiki stem je ook af op de Reiki kracht en voel je de energie al in je handen kriebelen. Deze energie kun je dan aanbieden aan een ander. Daardoor wordt het zelfhelende vermogen van het lichaam in werking gezet. De behandelaar heeft geen invloed op wat er gebeurt. Wanneer iemand komt met fysieke klachten, kan het zijn dat zij/ hij spontaan met een hobby aan de slag gaat of gaat sporten, waardoor er meer ontspanning is en de klachten langzaam verminderen. Hetzelfde geld voor stress klachten, er kan zich spontaan een inzicht openbaren waardoor gedragsverandering optreedt.